Η FERM στην Ελλάδα

Η FERM αντιπροσωπεύεται αποκλειστικά στην Ελλάδα από την εταιρεία Χ. Διονυσάτος & Σια Ο.Ε. η οποία εδρεύει στον Πειραιά Αττικής. Όλα τα προϊόντα διατίθενται μέσω ενός μεγάλου δικτύου αντιπροσώπων που καλύπτει όλη την Ελλάδα.

Στην έδρα της εταιρείας, υπάρχουν αίθουσες εκθέσεως, αποθηκευτικές εγκαταστάσεις καθώς επίσης και ένα άρτια οργανωμένο τμήμα επισκευής. Η ποσότητα των αποθεμάτων, προϊόντων και ανταλλακτικών ελέγχεται συστηματικά και διατηρείται σε υψηλό επίπεδο με αποτέλεσμα να καλύπτονται άμεσα όλες οι ανάγκες της Ελληνικής αγοράς.

Η διανομή των προϊόντων γίνεται μέσω δικτύου εμπόρων λιανικής πωλήσεως ηλεκτρικών εργαλείων που είναι εγκατεστημένο σε όλη τη χώρα. Επίσης ο τελικός χρήστης των προϊόντων της FERM στην Ελλάδα έχει στην διάθεσή του το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών που μπορεί να καλύψει τηλεφωνικά όλες τις ανάγκες που δημιουργούνται πριν και μετά από την αγορά ενός εργαλείου.

Οι ειδήσεις από τη FERM διαδίδονται με τη μορφή προωθητικού φυλλαδίου που κατευθύνεται στους τελικούς χρήστες μέσω του δικτύου διανομής εργαλείων. Αυτή η διαδικασία σκοπό έχει την άμεση πληροφόρηση όλων των πελατών για τα νέα προϊόντα, τις προσφορές αλλά και κάθε άλλη δραστηριότητα της εταιρείας.

Η  εκπαίδευση του προσωπικού και των συνεργατών της εταιρείας Χ. Διονυσάτος & Σια Ο.Ε. στις εγκαταστάσεις της FERM στην Ολανδία, οργανώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η ενημέρωση για όλες τις πρόσφατες εξελίξεις των προϊόντων της FERM, όλου του έμψυχου δυναμικού της εταιρείας να βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Η πρόσφατη επέκταση των προϊόντων της FERM με αυτά της σειράς Professional έχει διευρύνει τα πεδία εφαρμογής καθώς  δίνουν λύση σε ένα μεγάλο αριθμό επαγγελματιών.

Στοιχεία Επικοινωνίας Πωλήσεων

Κεντρικά Γραφεία
Χρυσοστόμου Σμύρνης 37 & Νικολετοπούλου
Πειραιάς, Τ.Κ. 185 40

Τηλεφωνικό Κέντρο: 211 800 95 05
Fax: 211 800 95 29

Email Πωλήσεων
[email protected]

Στοιχεία Επικοινωνίας Σέρβις

Κεντρικό Σέρβις FERM
Χρυσοστόμου Σμύρνης 37 & Νικολετοπούλου
Πειραιάς, Τ.Κ. 185 40

Τηλεφωνικό Κέντρο: 211 800 95 05
Fax: 211 800 95 29

Email Σέρβις
[email protected]