Στοιχεία Επικοινωνίας Πωλήσεων

Κεντρικά Γραφεία
Χρυσοστόμου Σμύρνης 37 & Νικολετοπούλου
Πειραιάς, Τ.Κ. 185 40

Τηλεφωνικό Κέντρο: 211 800 95 05
Fax: 211 800 95 29

Email Πωλήσεων
sales@fermhellas.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας Σέρβις

Κεντρικό Σέρβις FERM
Χρυσοστόμου Σμύρνης 37 & Νικολετοπούλου
Πειραιάς, Τ.Κ. 185 40

Τηλεφωνικό Κέντρο: 211 800 95 05
Fax: 211 800 95 29

Email Σέρβις
service@fermhellas.gr